מטרות | איגוד הרבנים גרמניה 22

איגוד הרבנים גרמניה > מטרות

מטרות

 

לאגד את כלל הרבנים ולתת סיוע בכל התחומים הרבניים לרבנים תושבי גרמניה ולקהילות היהודיות ברחבי גרמניה וליהודים החיים בערים בהם אין קהילה ומוסדות יהודים.

 

הארגון יעמוד בקשר עם הארגונים ובתי דין הרבניים האחרים באירופה ובארץ הקודש וכן עם הקהילות והמוסדות היהודים השוניים הקימים בגרמניה.

 

האיגוד כולל אגפים שונים לכל תחום בו פעיל האיגוד.

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org