בירורי יהדות | איגוד הרבנים גרמניה > אגפים 22

איגוד הרבנים גרמניה > אגפים > בירורי יהדות

בירורי יהדות

סיוע לקהילות ויחידים לבירור יהדות והשגת אישורי יהדות.

לצורך בירור היהדות, אנא מלא את הטופס המצורף. 

שלח אותו בצירוף צילום (צבעוני) של תעודת הלידה שלך, תעודות הלידה והנישואין של הוריך, למזכירות הרבנות /"איגוד רבני גרמניה".

עלות בירור היהדות והנפקת תעודת אישור יהדות הוא 50 יורו.

את הטפסים וצילום תעודות הלידה ניתן לשלוח למזכירות הרבנות גרמניה בכתובת

Rabbinerrat

Postfach 31 18 26
10655 Berlin

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org