הרב יהודה טייכטל | איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד 22

איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד > הרב יהודה טייכטל

הרב יהודה טייכטל

 

הרב יהודה טייכטל נולד בברוקלין נ.י.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת אהלי תורה, ובבית המדרש המרכזי בעיר מוריסטאון.

לאחר סדר הלימודים הישיבה החל ללמוד ללימודי רבנות במכון לרבנות במלברון אוסטרליה, שבסיומם קיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהגאון הגדול הרב זלמן נחמיה שליט"א גולדברג, והרבנים הגאונים הרב אליהו יוחנן שליט"א גוראריה והרב אברהם שליט"א יוסף רבני העיר חולון. כמו"כ קיבל סמיכה מראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית הרב הגאון זלמן שליט"א לאבקובסקי.

משנת תשנ"ו משמש כרב בעיר ברלין.

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org