הרב שניאור טרבניק | איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד 22

איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד > הרב שניאור טרבניק

הרב שניאור טרבניק

הרב שניאור טרבניק נולד בכפר חבד.

נכדו של רבנים וראשי ישיבות, וביניהם הרב שניאור זלמן גרליק, שימש כרב בברית המועצות ולאחר מכן כרבה הראשון של כפר חבד והרב נחום טרבניק, שימש כראש ישיבה בכפר חבד וכרבה של כפר חבד.
למד בישיבה בכפר חב"ד, ישיבה גדולה צפת ובתומכי תמימים המרכזית בנ.י.

למד במכון לרבנות במלברון אוסטרליה ונסמך ע"י הרב פייטל שי' לוין. קיבל גם סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון חיים גוטניק ז"ל והרב הגאון אליהו פישר שליט"א ראש כולל חסידי גור, בבורו פארק ניו-יורק.

החל משנת תש"ס משמש כרב קהילת אולם. 

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org