הרב זלמן גורביץ | איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד 22

איגוד הרבנים גרמניה > חברי האיגוד > הרב זלמן גורביץ

הרב זלמן גורביץ

 

 

הרב שניאור זלמן הלוי גורעוויטש נולד בצרפת,

למד בישיבת תו''ת ליובאוויטש ברנוא ובישיבות "אהלי תורה" ותומכי תמימים המרכזית.

לאחר נישואיו המשיך את סדר הלימודים בכולל בעיר נ.י.

משנת תשנ''א משמש בשליחות כ''ק אדמו''ר מליובאוויטש לפרנקפורט דמיין

 

בשנת תשס"ג הקים מחדש את ישיבת פרנקפורט שנסגרה בשנות המלחמה.

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org