מענה רבני | איגוד הרבנים גרמניה > אגפים 22

איגוד הרבנים גרמניה > אגפים > מענה רבני

מענה רבני

להשגת דעת התורה בכל שאלה בעניני יהדות.

ניתן לפנות בכל שאלה מכל תחום בעניני יהדות תורה ומצוות והלכה.

האגף ישתדל לסייע בהשגת התשובה בהקדם.

בראש אגף זה עומד הרב אורי גמסון.

שאלות ניתן להפנות למזכירות האיגוד באי מייל
info@rabbinerrat.de

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org