ברכות ועידוד לפתיחת איגוד הרבנים | איגוד הרבנים גרמניה > חדשות 22

איגוד הרבנים גרמניה > חדשות > ברכות ועידוד לפתיחת איגוד הרבנים

ברכות ועידוד לפתיחת איגוד הרבנים

ברכות ועידוד לפתיחת איגוד הרבנים התקבלו במזכירות האיגוד מאת גדולי הרבנים שליט"א.

דברי ברכה ושבח התקבלו מאת גדולי הרבנים שליט"א על פתיחת האיגוד.

הרבנים שליט"א הדגישו את המחסור שהיה קיים לגוף שיאחד את כלל הרבנים בגרמניה, והביעו נח"ר רבה מתהפתחות האיגוד בזמן כה קצר.

ואיחלו שיהי רצון שח"ו לא יצא מכשול מתחת ידינו , ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

הדפסה שלח לחבר שתף
איגוד הרבנים גרמניה | Deutscher Rabbinerrat | Prinzregentenstr. 91 | 81677 München | info@rabbinerrat.org